Radek Drnovský
Brain Coaching

Pomohu vám dosáhnout náročné cíle.

Proč koučink?

Většina z nás touží dosáhnout náročné cíle, jejichž naplnění je složité a někdy i emočně těžké. Současně největšími experty na dosažení našich cílů jsme my sami. Pouze my známe všechny okolnosti, zdroje, postupy, silné a slabé stránky. Často je však nereálné zorientovat se vlastními silami. V analýze situace, formulaci řešení a zejména v jeho dosažení vám mohu díky koučinku pomoci.

Co můžete očekávat?

Základem spolupráce je respektující a otevřený rozhovor s jasnou strukturou a mocnými otázkami, které mobilizují vaše myšlení. Aktivním nasloucháním a  reflexí vám pomohu k získání kontroly nad náročným cílem a formulaci konkrétních řešení. Tyto myšlenky pak uvedeme do praxe prováděním naplánovaných akcí až po dosažení požadovaných změn.

Jak probíhá spolupráce?

Vždy začneme nezávazným ukázkovým sezením, kde zjistíte, zda vám spolupráce se mnou vyhovuje. Pro úspěšné dosažení náročných cílů je však důležitá dlouhodobá práce. Díky sérii setkání nejen zformulujete řešení, ale také jej úspěšně zrealizujete. Vytrvalý postup bývá často nejnáročnější a navíc jsou dále vyjasňovány okolnosti, důležité pro dosažení cíle.

KOUČINK

O MNĚ

Klienti u mě často oceňují kombinaci velké míry empatie a pochopení a současně logicko-analytického přístupu. Více než 20 let se věnuji rozvoji lidí v oblasti komunikace a porozumění a současně mám technické univerzitní vzdělání. Ve své dlouholeté manažerské praxi jsem při vedení různorodých organizací a týmů získal cenné zkušenosti v leadershipu, koučinku, strategickém a projektovém řízení nebo facilitaci. Rád se však pohybuji i v ryze netechnických oblastech, kreativním průmyslu, vzdělávání nebo v pomáhajících profesích.

O MNĚ

UKÁZKOVÉ SEZENÍ

UKÁZKOVÉ SEZENÍ

Přihlaste se na bezplatné ukázkové sezení

Ukázkové sezení má rozsah cca 30 – 60 minut. Probíhá online nebo telefonicky.

V průběhu sezení prozkoumáme, zda je vaše téma vhodné pro koučink. Současně zjistíte zda vám já osobně jako kouč, můj přístup i koučink jako takový vyhovují.

Ukázkové sezení je bezplatné a na jeho základě se můžete rozhodnout, zda chcete v naší spolupráci pokračovat.

REFERENCE

Igor
vedoucí IT vývojového týmu

Když jsem si vybíral kouče, záleželo mi na tom, abychom se soustředili na pracovní rovinu, a vyhýbali se širokému pojetí osobního růstu, k čemuž se mnozí kouči uchylují. Mou motivací a cílem, byla lepší služba pro můj tým a kolegy na pracovišti. Radek vyšel mému přání vstříc . . .

Dalibor
jednatel obchodního řetězce

S nástupem do nové, velmi odpovědné role v nejvyšším vedení společnosti přede mnou vyvstaly nové úkoly a výzvy. Díky koučovacím sezením s Radkem se mi  podařilo získat odpovědi pro celou řadu otázek a definovat můj přístup k vedení týmu a společnosti. Oceňuji . . .

Michaela
psycholožka

Byla jsem u Radka v dlouhodobém koučinku. Myslím, že Radek se na tuto práci velmi hodí, jeho citlivost spojená s pevností a smyslem pro řád mi byla velkým přínosem. Radek umí dobře klást otázky, všímá si i vašich dílčích úspěchů a motivuje vás pracovat na dalších krocích a to velmi jemně, bez toho, aby vás kamkoliv tlačil . . .

REFERENCE

KONTAKT

Jednoduše mi napište nebo zavolejte a domluvíme se.

+420 603 477 447

Těším se na setkání!