Reference

REFERENCE

Když jsem si vybíral kouče, záleželo mi na tom, abychom se soustředili na pracovní rovinu, a vyhýbali se širokému pojetí osobního růstu, k čemuž se mnozí kouči uchylují. Mou motivací a cílem, byla lepší služba pro můj tým a kolegy na pracovišti. Radek vyšel mému přání vstříc a po celou dobu spolupráce toto zaměření dodržoval. Měnit sebe samotného je náročné a jsem si zcela jistý, že jedině díky pomoci Radka se mi svou užitečnost a vstřícnost vůči kolegům v týmu podařilo zlepšit. Důležitá byla nejen rychlost změny, ale i synergický efekt spolupráce ve dvojici.

Igor

vedoucí IT vývojového týmu

S nástupem do nové, velmi odpovědné role v nejvyšším vedení společnosti přede mnou vyvstaly nové úkoly a výzvy. Díky koučovacím sezením s Radkem se mi podařilo získat odpovědi pro celou řadu otázek a definovat můj přístup k vedení týmu a společnosti. Oceňuji zejména vhodný výběr otázek a témat, které mne svou náročností a přesností přiměly přemýšlet z jiného úhlu nad zdánlivě zřejmými věcmi. Koučink mi přinesl jiný náhled a více empatie při řešení úkolů vyplývajících z vedoucí pozice.

Dalibor

jednatel celoevropského
obchodního řetězce

Byla jsem u Radka v dlouhodobém koučinku. Myslím, že Radek se na tuto práci velmi hodí, jeho citlivost spojená s pevností a smyslem pro řád mi byla velkým přínosem. Radek umí dobře klást otázky, všímá si i vašich dílčích úspěchů a motivuje vás pracovat na dalších krocích a to velmi jemně, bez toho, aby vás kamkoliv tlačil. Přirozeně respektuje vaše tempo i vaši osobnost, ale nenechá vás odejít od vámi definovaných cílů. Celý program má velmi dobrou strukturu a skutečně se mi díky Radkovu vedení  podařilo si nejen definovat, co v životě chci, ale i do značné míry těchto cílů  dosáhnout. Koučink s Radkem velmi doporučuji a oceňuji, byl to velmi dobře strávený a až nečekaně obohacující čas. Radku, díky.

Michaela

psycholožka

Koučink pod vedením Radka byl důležitým impulsem v profesním i osobním životě. Pomohl mi nastartovat systematický  rozvoj v kariérní oblasti, ale velkým překvapením pro mě byl také posun v osobním a duchovním rozměru. Během několika měsíců mi Radek pomohl v sobě odkrýt schopnosti a potenciál, ke kterým bych se jinak dopracoval až během několika let nebo je nikdy nevyužil.

Filip

majitel a šéfredaktor
internetového deníku

PŘIDEJTE VÁŠ PŘÍBĚH

Jednoduše mi napište nebo zavolejte a domluvíme se.

+420 603 477 447

Těším se na setkání!